top of page
Borði - blurr 03.png

ÓSTÖÐVANIDI LIÐSHEILD
í topp tilfinningalegu ástandi

"Lyklarnir að öflugri liðsheild eru LÖNGUN og FÆRNI einstaklinganna í hópnum til að taka mikla ábyrgð á líðan sinni, viðhorfum & frammistöðu og kappkosta stöðugt að hafa jákvæð áhrif á líðan, viðhorf & frammistöðu annara liðsfélaga." 

Óstöðvandi  Liðsheild í topp tilfinningalegu ástandi: er einstaklega skemmtilega framsett, áhrifaríkt og fræðandi 3 - 3.5 klst langt liðsuppbyggingarnámskeið sem miðar að jákvæðum langtímaáhrifum á vinnuanda, samskipti, starfsánægju og hugarfar. Námskeiðið er ekki aðeins liðsefling heldur er það hannað  til að bæta frammistöðu, árangur og ánægju með hagnýtum aðferðum sem byggja á íþróttasálfræði, taugavísindum, jákvæðri sálfræði, atferlisfræði og aðferðum leikarans við karaktersköpun. Námskeiðið leggur áherslu á  (það sem ég vil meina að sé mikilvægasti lykillinn að öflugri liðsheild)  að byggja upp löngun og færni fólks til að: taka mikla ábyrgð á líðan sinni, viðhorfum & frammistöðu og kappkosta stöðugt að hafa jákvæð áhrif á líðan, viðhorf & frammistöðu annara liðsfélaga. Til að kveikja áhuga og innri löngun þátttakenda til að tileinka sér þennan lykil, nota ég áhrifaríka aðferð við uppbyggingu námskeiðisins. Aðferð sem kallast  Neuro-Associative Conditioning. Það er þessi uppbygging sem gerir námskeiðið einstakt og gerir mér kleift að hafa sterk jákvæð áhrif á viðhorf þátttakenda. Þegar löngunin (til að taka óvenju mikla ábyrgð á eigin líðan, viðhorfum & frammistöðu og að hafa jákvæð áhrif á líðan , viðhorf og frammistöðu samstarfsfólks) er kviknuð,  þá lærum við einstaka aðferð til að  örva taugakerfið, á sama hátt og heimsklassa atvinnu íþróttafólk gerir, til að komast í okkar sterkustu líðan og hugarástand, nokkuð sem ég kalla Topp Tilfinningalegt Ástand.  Í því ástandi upplifum við hámarks orku, trú og traust á okkur sjálf, ástríðu og eldmóð, kryddað með náungakærleika.  Við framkvæmd aðferðarinnar (við framkvæmum hana saman á námskeiðinu og upplifum áhrifin) breytist boðefna- og hormónaframleiðsla líkamans svo úr verður boðefna-kokteill sem hámarkar aðgengi heilans að þeim hæfileikum, þekkingu og skapandi hugsun sem við búum yfir.  Hin jákvæðu áhrifin eru ótvíræð á hópinn í heild sinni en einnig á hvern þátttakanda fyrir sig. Með því að nota aðferðir námskeiðsins getur hver einstaklingur uppskorið meiri líkamlega & andlega orku, öflugra sjálfstraust, meira hugrekki, uppbyggilegri viðhorf, betri ákvarðanatöku og uppbyggilegri athafnir. Til þess að tryggja að þær hugmyndir og aðferðir sem við lærum, festist í sessi er mikilvægt að nota þær strax eftir námskeiðið. Þess vegna hef ég hannað lauflétta og skemmtilega 5 daga áskorun sem tekur við í kjölfar námskeiðsins og virkar þannig að hópurinn sameinast um að tvinna aðferðir námskeiðsins inn í hefðbundinn vinnudag. Þessi áskorun hefur ávalt reynst vel svo ég get lofað skemmtilegri viku að námskeiðinu loknu.  Hvaða þýðingu hefur þetta allt fyrir þig og þitt fyrirtæki? þið uppskerið  sterkari liðsheild vegna þess að hópurinn er í betri líðan, með uppbyggilegri viðhorf sem er undirstaða velgengni fyrirtækisins. "MANNESKJA Í  TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI FINNUR LEIÐ AÐ SETTU MARKI"

HVAÐ MUNUM VIÐ LÆRA Á NÁMSKEIÐINU?​​

Við lærum hvernig má nota þrjár einfaldar leiðir til að kveikja á og gíra upp okkar sterkustu tilfinningar þannig að við stígum inn í það sem kallað er flæði, sónið, S-ið, að leika á alls oddi. Ég kalla þetta TOPP TILFINNINGALEGT ÁSTAND. Þetta ástand stóreykur aðgengi heilans að þeim innri auðlindum sem við búum raunverulega nú þegar yfir, en höfum ekki alltaf gott aðgengi að. Þessar auðlindir má flokka í 1) upplýsingar 2) hæfileika 3) skapandi hugsun. ​​Við lærum um innri og ytri áhugahvöt og nýtum þá þekkingu til að kveikja sterka löngun til að nýta hugmyndafræði og aðferðir námskeiðsins til að taka ábyrgð á líðan okkar, bæði í vinnunni og á öðrum sviðum lífsins.  ​​Við uppgötvum tvær tegundir ótta sem allar heilbrigðar manneskjur þurfa stöðugt að glíma við og er oft stór en ómeðvituð fyrirstaðan þegar kemur að því að því að taka ákvarðanir og framkvæma.  ​​ Við munum læra Optimized árangurs formúluna og uppgötva þrjá undirstöðuþætti frammistöðu, árangurs og ánægju en tveir af þessum þáttum eru flestum hulin ráðgáta. ​ Við munum læra hvað raunverulega stendur í vegi fyrir því að við náum þeim árangri sem við óskum og fáum útskýringu á því hvers vegna sumum vegnar betur en öðrum.  ​​ Við munum uppgötva hvatakerfi heilans, sem samanstendur í raun  af tveim ráðandi kröftum sem útskýra alla ákvarðanatöku og hegðun (líka hegðun sem virðist óskiljanleg). Við öðlumst skilning á þessum kröftum og lærum að virkja þá þannig að þeir þjóni okkur sem best um leið og þessi skilningur auðveldar okkur að mótivera aðra án þess að uppskera mótþróa og vörn.  ​​ Við skoðum hugtakið "jákvæðni" frá nýjum vinkli, skilgreinum það á hátt sem er bæði skynsamlegur og skemmtilegur um leið og við uppgötvum hve gríðarlegur ávinningur er í því fólginn að vera jákvæð/ur.  ​​ Við munum skoða af hverju líðan okkar er lykilatriði þegar kemur að því að hámarka frammistöðu, árangur og ánægju í hverju sem er.  Við munum uppgötva hve gríðarleg áhrif tilfinningar hafa á upplifanir okkar, ákvarðanir og athafnir og þar með áhrif þeirra á hamingju og velgengni. ​​ Við lærum hvers vegna mismunandi áreiti og upplifanir kveikja á mismunandi tilfinningum og lærum að stíga inní og taka stjórn á því ferli sem annars fengi að leika lausum hala á sjálfstýringu. ​​ Við munum ganga út af námskeiðinu með skýra vitneskju um að við sjálf berum ábyrgð á eigin líðan og að besta gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum, fólkinu á vinnustaðnum og öðrum í lífi okkar, er að verja sem mestum tíma í öflugu, uppbyggilegu tilfinningaástandi. 

Borði - blurr 02_edited_edited.jpg
Anchor 2

AF HVERJU AÐ VELJA ÞETTA NÁMSKEIÐ?

Af hverju er mikilvægt að byggja stöugt upp jákvæða vinnustaðamenningu, efla liðsandann, gíra upp orkuna í hópnum, skerpa á mikilvægi jákvæðra samskipta og aðstoða fólk við að taka ábyrgð á sinni eigin líðan og viðhorfum? Það er vegna þess að; Sálrænt öryggi og öryggiskennd vex. Hópurinn upplifir væntumþykju stjórnenda og fyrirtækisins í sinn garð. Fólk upplifir vissu um virði sitt, upplifir að mannauðurinn skipti máli, að líðan starfsmanna sé metin.  Fólk mætir ánægðara til  vinnu. Jákvæð viðhorf og jákvætt umtal starfsmanna í garð fyrirtækisins eykst. Það verður meira gaman hjá öllum í vinnunni. Hugmyndaauðgi magnast upp. Velvild og hollusta í garð stjórnenda og við fyrirtækið sjálft verður meiri. Metnaður vex. Framleiðni verður meiri. Fyrirtækið / vinnustaðurinn laðar að sér öflugra starfsfólk. Tíðni árekstra og vandamála lækkar og úrlausnartími styttist. Samskipti við viðskiptavini verða betri.  Þjónustustig vex.  Sala eykst. Hagnaður vex.  Velgengni fyrirtækja veltur á frammistðu mannauðsins en stærstu áhrifaþættirnir á frammistöðu og árangur hans er líðan, orkustig og viðhorf. Með því að fá inn öflugt og skemmtilegt námskeið sem hristir upp í hópnum, gírar upp orkuna, brýtur upp staðnað hugarfar, styrkir tengsl fólks og kyndir upp innri-áhuga hvers einstaklings á því að leggja sitt af mörkum til að skapa geggjaðan vinnuanda og veitir fólki öflugar aðferðir til að taka ábyrgð á eigin líðan og viðhorfum…  með því að bjóða upp á slíkt námskeið er tekin virk ábyrgð á því að byggja upp og viðhalda öflugri vinnustaðarmenningu sem svo bókstaflega bætir hag fyrirtækisins, stjórnenda, framlínufólks og viðskiptavina á einu bretti.  Öflug og skemmtileg vinnustaðamenning er stórkostlegur lykill að velgegni fyrirtækja, en hana þarf að rækta reglulega því eins og við vitum, allt sem að er hlúð vex og dafnar. Allt annað grottnar niður.  Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem menningin er óuppbyggileg? Hvernig þætti þér að mæta til vinnu þar sem fólk er uppfullt af áhuga, metnaði, ástríðu, eldmóð, orku og vináttu? 

MARKMIÐ NÁMSKEIÐSINS:

Hugmyndafræðin og aðferðirnar sem við lærum og upplifum á námskeiðinu miða að því að auka það sem við öll sækjumst eftir í lífinu, meiri vellíðan og meiri velgengni. Með því að nota aðferðirnar getum við stórbætt daglega líðan, sjálfsöryggi og trú á eigin getu, bætt gæði ákvarðana og athafna. Áhrifin gera vart við sig strax og nýtast á hvaða sviði lífsins sem er, en það magnaða er að með daglegri ástundun aðferðanna, getur lífið tekið algjörum stakkaskiptum til betri vegar. Námskeiðið er einstaklega öflug leið fyrir hópa til að bæta samskipti, brjóta múra, gíra upp stemningu, innprenta uppbyggileg viðhorf og auka samvinnu. Hvers vegna virkar það svo vel þegar kemur að liðsuppbyggingu? Í fyrsta lagi er það vegna þess að hópurinn tekur mjög skýra og meðvitaða ákvörðun um að búa til óstöðvandi liðsheild. Þessi sameiginlega ákvörðun er í raun samningur um að hver einstaklingur taki ábyrgð á eigin líðan, viðhorfum & frammistöðu, auk þess að kappkosti að hafa jákvæð áhrif á líðan, viðhorf og frammistöðu annara liðsfélaga. Í annan stað þá öðlast hver einstaklingur innan hópsins nýja færni til að taka ábyrgð á líðan sinni, en ástæðan fyrir því að fólk á oft erfitt með það er sú að það einfaldlega skilur ekki hvernig tilfinningar virka og kann ekki að vinna með þær. Eftir námskeiðið liggur ljóst fyrir hve mikil áhrif tilfinningaástand hvers og eins hefur á heildina og persónulega velgengni á öllum sviðum. Jákvæðu áhrifin sem það hefur að taka þessa ábyrgð eru hreint út sagt mögnuð og neikvæðu áhrifin við að gera það ekki eru eitthvað sem enginn á skilið. Það væri hreinlega fáránlegt að taka ekki ábyrgð á líðan sinni.  Þegar öllu er á botninn hvolft þá er hópur sem samanstendur af fólki sem vill taka ábyrgð á eigin líðan og kann aðferðir til að gera slíkt, hópur þar sem framfarir, vöxtur og ánægja fær þrifist. 

HVERNIG FER NÁMSKEIÐIÐ FRAM?

Óstöðvandi í topp tilfinningalegu ástandi er í boði í tveim útgáfum. Þriggja klukkustunda námskeiði eða í formi eins til eins og hálfrar klukkustundar ofurpepp-fyrirlesturs. Ég mæli algjörlega með 3 klst. útgáfunni vegna þess að þar förum við mun dýpra, upplifunin er miklu sterkari og áhrifin standa betur með hópnum. Þriggja klst. námskeiðinu fylgir lauflétt en öflug fimm daga áskorun sem margfaldar líkurnar á því að þátttakendur nýti aðferðir námskeiðsins. Óháð tímaramma þá ráða virk þátttaka, húmor, gleði og dúndur orka ríkjum. Námskeiðinu er skipt upp í þrjá hluta: #1 þekking, #2 upplifun, #3 þjálfun. Framsetningin er einstaklega lífleg og miðar að því að námskeiðið verði SKEMMTILEGT um leið og það er sprengfullt af mögnuðum fróðleik. ​ Á þriggja tíma námskeiðinu (full lengd) er ein stutt pása um miðbik námskeiðsins. Að námskeiðinu loknu tekur við fimm daga áskorun þar sem þátttakendur fá daglega sendan skemmtilegan tölvupóst með upprifjun á lykilatriðum og laufléttum verkefnum sem auðvelt er að tvinna inn í daglegt líf. Styttri útgáfa námskeiðsins  (1 - 1.5 klst.) fer fram í einni sleitulausri og kraftmikilli atrennu. Þar skyggnumst við inn í hugmyndafræðina, snertum á lykilatriðum, leikum okkur með aðferðirnar á húmorískan hátt og fáum í hendur einfaldar leiðir til að gíra okkur í topp tilfinningalegt ástand hvar og hvenær sem er.

Borði - blurr 01.png
Anchor 1

HENTAR ÞÍNUM VINNUSTAÐ?

Námskeiðið hentar bókstaflega öllum vinnustöðum í heild sinni til að byggja upp topp vinnuanda, bæta samskipti og auka gleði. Leiðtogum, stjórnendum og millistjórnendum sem vilja skilja betur mannlega hegðun og læra öflugar aðferðir til að hafa áhrif. Félagasamtökum sem vilja skapa eftirminnilega stemningu og uppbrot á fundum eða ráðstefnum. Vinahópum sem langar að upplifa eitthvað öðruvísi, eitthvað sem þéttir hópinn og styrkir vináttuböndin. Íþróttafólki, íþróttaliðum og íþróttafélögum sem vilja hámarka frammistöðu, árangur og ánægju með því að öðlast einstakan skilning og færni þegar kemur að hugarþjálfun og tilfinningastjórnun.  Söludeildum fyrirtækja sem vilja halda sölufólkinu sínu orkumiklu, mótiveruðu og hlúa að þeim viðhorfum sem sölumennskan byggir á. Þjónustufyrirtækjum sem vilja veita topp þjónustu og breyta viðskiptavinum í aðdáendur.  Öllum sem vilja bæta samskipti og viðhalda jákvæðu vinnuumhverfi.  Öllum sem standa frammi fyrir áskorunum og vilja vera í sínu besta andlega, tilfinningalega og hugarfarslega formi til að tækla þau verkefni sem blasa við.  Hópum í leit að kröftugum innblæstri hvort sem það er til að koma sér af stað í verkefni, rífa sig upp úr ládeiðu eða taka flugið upp í hæstu hæðir. Metnaðarfullu fólki sem vill brjótast af krafti í gegnum hindranir. Til að efla stemningu og samheldni Fyrir ráðstefnur til að rífa upp orku og stemningu, auka eftirtekt og efla frumkvæði þátttakenda. Til að skapa ofur jákvæða og kærleiksríka stemningu í vikunni fyrir árshátíð eða jólaglögg.  Metnaðarfullum nemendum Þeim sem eru að leita að öflugri liðseflingu, hópefli og peppi. Stutta útgáfan af OSTÖÐVANDI Í TOPP TILFINNINGALEGU ÁSTANDI er fullkomið sem morgun- eða hádegisfyrirlestur.

Borði - blurr 03.png

LENGD, VERÐ OG AÐRAR UPPLÝSINGAR:

Lengd námskeiðsins er 3 til 3.5 klst. og er fyrir þá sem vilja langtíma áhrif og eins kraftmikla upplifun og kostur er. Lengd styttri útgáfunnar er 1 til 1.5 klst. og er fyrir þá sem vilja skemmtilegt og fræðandi uppbrot t.d inn í dagskrá á starfsdegi. Hvað fylgir 3.5 klst. námskeiðinu? Djúp nálgun á efnið og öflug upplifun. Aðgangur að glærum. Áðgangur að öllum optimized verkfærum á sviði tilfinningastjórnunnar. 5 daga eftirfylgni-áskorun yfir netið sem hópurinn fer í gegnum í sameiningu. Ánægjuábyrgð - Ef þú ert ekki hæst ánægð/ur með námskeiðið þá borgarðu ekki krónu. Hvað fylgir 1.5 klst. námskeiðinu?  Aðgangur að einföldu en áhrifaríku verkfæri á sviði tilfinningastjórnuna.  Námskeiðið hentar hverjum? Öllum fyrirtækjum og vinnustöðum sem vilja efla sitt lið. Námskeiðið höfðar til allra einstaklinga á aldrinum 14 til 100 ára Öllum sem hafa áhuga á að ganga betur, líða enn betur og hafa meira gaman í lífinu.  Hvað er gott að hafa meðferðis?   Vatnsbrúsa, Glósubók og skriffæri Þægilegum fötum (þó er ekki þörf á því að vera í íþróttafötum) Þægilegum skóm (þó er ekki þörf á að vera í íþróttaskóm)  Viljann til að læra og hafa gaman með hópnum. Hvar fer námskeiðið fram: Námskeiðiskaupi sér um að útvega sal með skjávarpa og hljóðkerfi. Námskeiðið er einnig í boði Í streymi á Teams eða Zoom.                 Tungumál: Fyrirlesturinn er í boði á íslensku og ensku. Verð: ATH! www.attin.is er fjármögnunarleið sem stendur fyrirtækjum til boða til að standa straum af menntun starfsmanna. Ég get aðstoðað þig við að kanna hvort þú getir fengið námskeiðið þér að kostnaðarlausu með því að nýta þér Áttina. Verð á 3 - 3.5 klst. löngu námskeið: 289.000 kr. Ótakmarkaður fjöldi þátttakenda fylgir.  Verð á 1 - 1.5 klst. löngu námskeið: 189.000 kr. fyrir allt að 100 manns  Sveigjanleiki og sanngirni er eitt af minum gildum. Heyrðu í mér og fáðu verðtilboð í takt við þínar þarfir og aðstæður með því að senda mér línu á bjartur@optimized.is eða með því að hringja í síma 6607724. Ég mæli eindregið með því að skoða www.attin.is en þar er m.a að finna styrki fyrir fyrirtæki sem vilja bjóða starfsfólki sínu upp á námskeið og strarfsmenntun. www.attin.is

Real or a short video from a pepp seminar with Bjartur Guðmundsson from Optimized Performance. Happy people having a great time while geting into a peak emotional state. Myndband frá fyrirlestri hjá Bjarti Guðmundssyni á Sahara Fest. Allir í topp tilfinningalegu ástandi og peppuðum gír. Hópefli eins og það gerist best!
  • Linkedin
  • Youtube
  • Facebook
The logo of Optimized Performance ehf. Gif image that morphs from "Optimized Performance" to "Bjartur Guðmundsson"
bottom of page